Kysyttävää? Soita meille!
+358 (0) 20 155 8555

Pilotti palveluna

Kokonaisuus

Pilotti palveluna

Toimitus

MVP ja päätösperustelut jatkoon

Aika

5 kuukautta

Hinta

Alkaen 50.000€

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Pilotti palveluna sopii, kun haluat varmistaa uuden tuotteen markkinoinnin tai luoda uuden tehokkaamman sisäisen toimintatavan. Suunnittelemme pilotin niin, että se voidaan toimittaa Software-as-a-Service (SaaS)-palveluna, ja määrittelemme kanssasi pilotin onnistumiskriteerit ja -arviointimittarit.

Mitä etuja palvelu tarjoaa?

  • Palvelu voidaan toteuttaa erillisinä komponentteina, jotka eivät ole riippuvaisia olemassa olevista järjestelmistä ja joita hallitaan tarvittaessa integroinneilla
  • Uuden tuotteen tai konseptin arviointi on nopeaa ja palvelu tuottaa mahdollisuuden oikeaan tietoon perustuviin päätöksiin seuraavaa vaihetta varten.

Mikä on palvelun tulos?

  • Käyttökokemuksen arviointi ja todentaminen
  • Toiminnan vaikutusten seuranta onnistumiskriteerien ja mittareiden avulla
  • Parannusehdotukset toiminnallisuuksina, jotka on sisällytetty Product Backlogiin

Kauanko se kestää?

  • Tuotesuunnittelun sprintti: 3-4 kalenteriviikkoa
  • Tuote-ehdotuksen rakentaminen: 4 viikkoa; MVP kahdessa sprintissä

Kuka toteuttaa Pilotin palveluna

Kokeneet projektipäälliköt kokeneiden arkkitehtien ja liiketoiminnan kehittäjien tukemana.

Mitä tarvitsemme sinulta?

Tarvitsemme keskusteluyhteyden tuoteidean esittäjän kanssa ja tietysti johdon valtuutuksen pilotin toteuttamiseen. Lisäksi tarvitsemme pääsyn kyseisen toimialueen tietoperustaan, olemassa oleviin tai uusiin testattaviin prosesseihin, tietovirtoihin ja järjestelmäympäristöihin. On myös oltava mahdollisuus olla yhteydessä niiden IT-integraatiosta vastaavien johtajien kanssa, jotka vastaavat järjestelmistä, joihin pilotilla on kytkentöjä.